No products in the cart.

Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące „Reklamacji produktu” zawarte są w naszym regulaminie (paragraf 6.) dostępnym na stronie REGULAMIN.

W przypadku reklamacji prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć do produktu wypełniony formularz reklamacyjny.

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na
inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy.

X